Adobe Photoshop CC tải

Adobe Photoshop CC là một ảo ảnh đang xử lý và sửa chương trình The program is included in the Adobe Creative Cloud suite
Counter
Tải về phiên bản mới nhất từ the developer's website
Phiên bản: 2023.2 (x86)
Kích thước: 1.8 GB

Phiên bản mới nhất của Adobe Photoshop CC

Jan 22, 2015
Adobe-Photoshop-CC.exe

Phần mềm thay thế

Adobe Photoshop
Adobe Photoshop
rating

Adobe Photoshop delivers more imaging magic, stunning creative options and more.

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition
Adobe® Photoshop® Album
Miễn phí
rating

Adobe Photoshop Album Starter Edition - find, share, CD, email, calendars, etc.

Neat Image Pro plug-in for Photoshop
Neat Image Pro plug-in
rating

Removes the noise from the images manipulated in Adobe Photoshop.

Photoshop Interface Assistant
Photoshop Interface Assistant
rating

It helps you get maximum available screen space for design.

Adobe Photoshop Express Uploader
Adobe Photoshop Express Uploader
rating

Upload your photos to your photoshop.com gallery with Express Uploader.